torsdag 5. august 2010

Stilllife with Flower bees

Antoher shot from Stavlundodden:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar