lørdag 5. november 2011

LAND PLANT RAIN

Land Plant Rain var et kort samarbeid mellom Juan Diaz, Hans Christian Almendingen og Tore Stavlund basert på LAND og PLANTRAIN. Tre musikk / film-produkter ble reultatet:

LichtBug Worm Deer


I Min Kammare

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar